• Huvudmeny

FrågelådanFråga:
När använder man Kristi respektive Kristus som genitiv av Kristus?


Svar:
I modernt språkbruk används den svenska genitivformen Kristus: Det skedde flera hundra år efter Kristus födelse.; Den fåordiga redovisningen för händelserna i Kristus liv gör upptagenheten vid hans död alltmer påfallande.

Kristi är den latinska genitivformen, som av hävd används i religiöst språk och i vissa sedan länge etablerade uttryck som Kristi förklaringsdag, Kristi lekamen och Kristi församling.

Uppdaterad 23 april 2019