• Huvudmeny

FrågelådanFråga:
Heter det Vart är nyckeln? eller Var är nyckeln?


Svar:
Vi rekommenderar Var är nyckeln?

Detta är en omdiskuterad språkriktighetsfråga, som handlar om att skilja på riktning och befintlighet. Frågeordet var anger befintlighet och vart anger riktning. Svaret på var? är där, och svaret på vart? är dit. Var är nyckeln? används för att fråga efter var nyckeln befinner sig. Vart åker du? används t.ex. för att fråga efter målet för en resa.

I många delar av Sverige har man i talspråket samma ord för var och vart, liksom det på engelska alltid heter where. Många säger alltså både Vart for han? och Vart bor han? Men för formell skrift är normen att använda var för befintlighet och vart för riktning.

Uppdaterad 23 april 2019