• Huvudmeny

FrågelådanFråga:
Skrivs himlakroppar och stjärnbilder med stor eller liten bokstav?


Svar:
Stjärnbilder och himlakroppar som är egennamn skrivs med stor bokstav: Oxen, Tvillingarna, Mars, Jupiter, Tellus, Venus etc.

Däremot ses inte jorden, solen, månen och universum som egennamn, och de skrivs följaktligen med liten bokstav i svenskan.

I andra språk råder andra konventioner när det gäller stor eller liten bokstav, även för jorden. Danskarna har valfrihet mellan stor och liten bokstav, men skriver ofta ”her på Jorden”. Och engelskspråkiga skriver ofta Earth när det handlar om planeten.

Uppdaterad 23 april 2019