• Huvudmeny

FrågelådanFråga:

Skriver man dedikerad eller dedicerad?Svar:

Bägge stavningarna förekommer.

I betydelsen ’tillägnad’ är det stavningen dedicerad som gäller. I detta ord uttalas c som /s/. Stavningen dedikerad används bland annat i datorsammanhang i betydelsen ’avsedd för speciell användning’ och ibland i betydelsen ’hängiven, driven, målmedveten’. Detta är alltså en relativt ny stavning, med en mer specifik betydelse.

Såväl dedicera som dedikera förekommer även som verb, men dedikera har då endast datorbetydelsen.

Orden har samma latinska ursprung, verbet dedicare. Skillnaden är att dedicerad har nått oss direkt från latinet, medan dedikerad har tagit en omväg via engelskan.

Uppdaterad 30 januari 2019