• Huvudmeny

FrågelådanFråga:

Skriver man cd, tv, gd och vvs eller CD, TV, GD och VVS?Svar:

Frekventa och etablerade initialförkortningar som inte är egennamn, som utläses bokstav för bokstav och som också används som egna självständiga ord bör i första hand skrivas med små bokstäver. Man skriver alltså cd eftersom man säger cd och inte compact disc när man läser ut det. Detsamma gäller mc, pc, tv, pm, vvs och wc.

Främmande, fackspråkliga och oetablerade initialförkortningar skrivs oftare med stora bokstäver: CIO (chief information officer), AT-läkare (allmäntjänstgöring). Ett fåtal allmänspråkliga förkortningar har helt enkelt fastnat med stora bokstäver: VM, BB. Och några skrivs versalt för att förtydliga att det rör sig om en förkortning och inte ett vanligt ord: AV (audio video).

När man böjer den här typen av förkortningar sätter man ett kolon mellan förkortningen och ändelsen, alltså tv:n (TV:n), tv:ar, tv:arna, tv:s. Vid sammansättningar sätts bindestreck mellan ordleden: AT-läkare, satellit-tv-program.

På motsvarande sätt skrivs de oftare versalt, eller i något mindre utsträckning gement, om de a) är vanliga i fackspråk (som API, application program interface), b) skrivs versalt i ett långivande språk (som CIO, chief information officer, och IQ, Intelligenzquotient) eller c) i gemen form skulle bli otydliga, t.ex. för att de kan förväxlas med ett existerande ord (som AV, audio video, och FAR, fysisk aktivitet på recept). I vissa fall har den versala formen helt enkelt fastnat i bruket (som VM, BB, AT-läkare).

Observera dock att fackspråkliga och främmande förkortningar ofta ändå kan skrivas gement om de är mycket etablerade: pdf (portable document format), usb (universal serial bus), ftp (file transfer protocol), rfid (radio frequency identification), cad (computer aided design), fyss (fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling) etc.

Uppdaterad 30 januari 2019