• Huvudmeny

FrågelådanFråga:

Vad betyder ordet tautologi och var kommer det ifrån?Svar:

Ordet är hämtat från den klassiska grekiskan och är en språkvetenskaplig stilistisk term med betydelsen ’upprepning’, ofta avses onödig upprepning. Första delen av ordet, tauto, betyder ’samma’. Det uttalas /tafto-/.

Klassiska och accepterade exempel: frisk och sund, hus och hem, först och främst.

Exempel på onödig upprepning: landet är sterilt och ofruktbart, han är född och boren till ledare, lokala ortsmyndigheter, slutfinal.

Uppdaterad 30 januari 2019