• Huvudmeny

Språkkurser

Här hittar du länkar till några av alla de språkkurser som finns på nätet, både för svenska som andraspråk och övriga språk.

Svenska som andraspråk

Kurser i Sverige

Universitet och högskolor

Studieförbund

Svenska för invandrare (SFI)

Kurser utomlands

Distanskurser och kurser på nätet

Svenska övrigt

Svenskt teckenspråk

Universitet och högskolor (för döva, hörselskadade och hörande)

Folkhögskolor (för hörande och hörselskadade)

Teckenspråk och svenska för döva/hörselskadade invandrare

Studieförbund (för hörande)

Distansutbildningar (för hörande)

Modersmål (för hörande)

Teckenspråk för föräldrar till döva eller hörselskadade barn

Övriga språk


Uppdaterad 02 juni 2016