• Huvudmeny

Terminologi

Termer är ord som används inom ett fackområde. En terminologi är en uppsättning av sådana facktermer. Termer skapas för att den fackspråkliga kommunikationen ska bli effektiv. I många facksammanhang är det nämligen viktigt att man menar exakt samma sak med de ord man använder.

Vårt arbete med offentlig terminologi

Från januari 2019 börjar vi bygga upp Språkrådets terminologiska verksamhet. På plats här på Språkrådet finns nu två språkvårdare i fackspråk och termino logi liksom TNC:s bibliotek. Rikstermbanken förvaltas av Språkrådet, efter likvidationen av TNC, och är tillgänglig för alla på rikstermbanken.selänk till annan webbplats. Vi ser fram emot det kommande arbetet.

Läs mer under Vårt terminologiuppdrag i vänstermenyn.

Terminologi behövs

  • Precis kommunikation kräver termer. Ska fackmän förstå varandra måste de mena samma sak med de ord de använder, och använda samma ord för samma begrepp.
  • Termer finns överallt. Allmänheten omges av facktermer mycket mer i dag än förr, inte minst genom ny teknik. Facktermer är ofta en del av allmänspråket.
  • Fackmän måste kunna tala om sitt ämne på svenska. Av språkdemokratiska skäl måste det finnas svensk terminologi så att fackmän kan förmedla kunskaper om sitt ämne till samhället utanför. Svensk terminologi är också en förutsättning för att svenska ska kunna användas på samhällets alla områden.
  • Vår infrastruktur kräver terminologi. Arbetsliv, forskning och samhällsliv kräver en hög terminologisk standard. Ska vi kunna söka i databaser och på webbplatser, bör samma begrepp ha samma benämning. Den terminologiska infrastrukturen måste vara väl utbyggd i informationssamhället.
  • Terminologikrav på myndigheter. Språklagen säger att myndigheter har ansvar för att svensk terminologi inom deras olika fackområden finns, utvecklas och används. Vid behov kan det även gälla terminologi på minoritetsspråk.

Läs mer under Varför är terminologi viktigt? i vänstermenyn.

Uppdaterad 12 februari 2019

Nordterm 2019

Konferensen Nordterm 2019länk till annan webbplats hålls i Köpenhamn 11–14 juni. Sista dag för inlämning av abstrakt är 15 februari.