• Huvudmeny

Terminologiarbete

Inser man att den terminologi som används i en organisation är otydlig eller alltför brokig, kan det vara god idé att starta ett termprojekt för att bringa reda i termfloran. Här nedan följer några tips.

Starta termprojekt

Terminologiarbetet bedrivs ofta i projektform. Förutom fackexperter kan terminologer delta som rådgivare. Ett första steg i projektet är att avgränsa det fackområde och den terminologi man ska arbeta med. Man samlar in information om termer och begrepp som hör hemma inom det avgränsade området och sammanställer sedan begreppens förhållande till varandra.

Begreppen definieras på ändamålsenligt sätt, och sedan väljs relevanta termer ut. Finns det flera termer för samma begrepp bör man välja den term som på bästa sätt uppfyller de krav som man kan ställa på ett bra uttryck. Saknas bra uttryck för ett begrepp, föreslår man en term eller anpassar en befintlig främmande term till svenska förhållanden. Resultatet av terminologiarbetet presenteras sedan i form av enskilda termordlistor eller mer omfattande termbanker.

Läs mer om termarbete

Läs mer om hur du startar termprojekt och arbetar med terminologi på TNC:s webbplatslänk till annan webbplats. Från 2019 kommer information om praktiskt terminologiarbete att finnas även på denna webbplats.

Uppdaterad 09 juli 2018