• Huvudmeny

Terminologins grunder

Ord är ord, och termer är också ord fast de mer hör hemma i fackspråk. Så långt är vi med. Men hur gör vi skillnad på dem om vi ska vara lite mer noga? Och vad är begrepp, är det bara ett annat ord för ord?

Vad är skillnaden mellan ord och termer?

Alla termer är också ord men alla ord är inte termer. En term är ett ord eller uttryck som genom tradition eller överenskommelse används inom ett speciellt fackområde i en väl avgränsad betydelse. Termer behövs för att säkerställa en effektiv kommunikation mellan fackpersoner. Termer kan vara:

  • enkla ord, som patient och oxidator
  • sammansatta ord, som tappvarmvatten och hemsjukvårdsbesök
  • flerordsuttryck, som halvhård golvbeläggning.

Ord i allmänspråket kan ha en vid och ibland ganska luddig betydelse. När sådana ord används som termer får de en snävare betydelse och man säger att en terminologisering av ordet skett. Ett exempel är besök (inom hälso- och sjukvården) och lera (inom geologin). En del termer går i stället i den motsatta riktningen ut i allmänspråket och blir frekvent använda där. Då kan det ske en avterminologisering. Ett exempel på ett sådant ord är tsunami.

Vad är skillnaden mellan termer och begrepp?

Begrepp är ett mångtydigt ord, och i allmänspråket används det ofta synonymt med just ord. I terminologiläran står begrepp för den mentala föreställningen om företeelser i verkligheten, kallat referenter, som föremål och händelser. Eftersom begreppen bara existerar i föreställnings- eller tankevärlden måste de förklaras och avgränsas gentemot andra begrepp; det gör vi genom definitioner. Och i ett enskilt språk måste vi förstås också ge begreppen benämningar – ord och termer.

Det begrepp som beskrivs med definitionen ”tvåhjuligt motorlöst fordon som framförs genom trampning av pedaler” etiketteras till exempel med termen cykel på svenska, bicyclette på franska och sihkkel på nordsamiska. Ett begrepp som anknyter till en grupp företeelser i verkligheten (som torn) kallas för allmänbegrepp och ett begrepp som anknyter till en enda, unik företeelse i verkligheten (som Kaknästornet) kallas för individualbegrepp.

Uppdaterad 06 maj 2014