• Huvudmeny

Du bestämmer över språket

Vem är det som bestämmer över språket? Jo, det är du!

Många svenskar tror att det är någon annan som bestämmer över språket. Kanske Svenska Akademien? Och de ord som är riktiga att använda, ja det måste ju vara de som står i Akademiens ordlista? Men sanningen är att det nästan alltid är vanliga människor, sådana som du, som hittat på eller börjat använda ett ord.

Språkvårdare i Sverige arbetar delvis normativt, det vill säga de uttalar sig om språk och vill rekommendera sådant som de tycker är begripligare eller stämmer bra med det svenska språksystemet när det gäller stavning, böjning och ordbildning. Men deras huvudsakliga uppgift är att beskriva språkbruket, hur språket används av människorna.

Språkbruket styr SAOL – inte tvärtom

Många tror att det är de ord som står i Svenska Akademiens ordlista (SAOL) som är ”godkända” att använda, och att det således är dem folk borde använda. Men det är snarare så att SAOL och andra ordböcker innehåller de ord folk använder; redaktionen gör frekvensberäkningar och plockar in ord som används mycket – och tar bort dem som används för lite. Att ett ord saknas i en ordbok behöver inte betyda att det är något fel på det. Det är kanske för nytt för att kunna komma in, det fick kanske inte plats eller det kan helt enkelt vara bortglömt.

Språkvårdares uppgift är över huvud taget inte att godkänna ord, vilket många kanske tror. Deras uppgift är att upplysa om ord, till exempel om nya ord i språket. Det är bara språkbrukarna själva som kan godkänna ord – genom att använda dem.

Tycker du inte att det finns något bra svenskt ord för headset eller copywriter? Tycker du att svenskan är ett fattigt språk? Det beror på dig och andra språkbrukare och inte på språket. Alla språk har samma möjligheter att skapa många och bra ord. Det gäller bara att någon gör det. Språket tillhör oss alla! Därför är det vårt ansvar att skapa, använda och sprida ord som är bra. Och bra ord är ord som beskriver det man vill säga.

Svenskan är ett rikt språk

Men kom ihåg att svenskan redan har hundratusentals bra ord, även om de inte används av så många. Det kan vara ord som var vanliga förr men är bortglömda i dag, det kan vara ord som någon hittat på men ännu inte spridit till oss andra.

En del av de första hittar man i Svenska Akademiens ordboklänk till annan webbplats, en del av de senare hittar man bland Språkrådets nyord.

Så saknar du ett svenskt ord för något, sätt igång och hitta på! Om du tycker att det blev bra, får du gärna skicka det till oss på nyord@sprakochfolkminnen.se så ska vi lägga ut det på våra webbsidor.

Uppdaterad 21 januari 2016
Boken Svenska Akademiens ordlista.

Svenska Akademien bestämmer inte över språket.