• Huvudmeny

Minoritetsspråkspriset

Språkrådet delar sedan 2012 årligen ut ett pris som belöning för goda insatser i arbetet för och med minoritetsspråk och som en uppmuntran till fortsatt arbete.

Notera att med minoritetsspråk i detta sammanhang avses inte bara de nationella minoritetsspråken utan alla språk förutom svenska. Minoritetsspråkspriset, som består av en skulptur och ett diplom, delas ut vid Språkrådsdagen.

Minoritetsspråkspriset 2016

Minoritetsspråkspriset gick i år till Susanne Sznajderman-Rytz som prisas för sitt arbete med att stärka och synliggöra jiddisch. Priset delades ut av kulturminister Alice Bah Kuhnke.

Läs mer

Nyhet: Prisutdelning avslutade Språkrådsdagen

Pressmeddelande: Minoritetsspråkpris till profil inom jiddisch

Susanne Sznajderman-Rytz kunde inte närvara vid prisutdelningen men skickade en videohälsning.

Tidigare pristagare


2015

På Språkrådsdagen 6 maj 2015 delades Minoritetsspråkspriset ut till Sadeta Murić för hennes arbetet med att stärka flerspråkiga barns och elevers mångkulturella identitet.

Pressmeddelande: Minoritetsspråkspriset tilldelas Sadeta Murić

2014

År 2014 gick priset till Fred Taikon för hans arbete för det romska språket.

Pressmeddelandet: Minoritetsspråkspriset tilldelas Fred Taikon

2013

År 2013 delades Minoritetsspråkspriset ut till Josette Bushell-Mingo för hennes insatser för det svenska teckenspråket inom teatervärlden.

Pressmeddelande: Minoritetsspråkspriset 2013 till Josette Bushell-Mingo

2012

År 2012 delades Minoritetsspråkspriset ut till Kaisa Syrjänen Schaal för hennes breda engagemang för minoritetsspråken i Sverige. Läs pressmeddelandet.

Pressmeddelande: Tre språkvårdspris har delats ut

Priset

Själva priset, en skulptur av glas och öländsk kalksten, är skapat av konstnären Bodil Magnusson. Skulpturen består av ett ansikte, en trädstruktur och en snäcka – en fri tolkning av olika nyckelord: skörhet och styrka hos minoritetsspråken; ett trädlikt släktskap mellan språk och människor; könsneutralitet; positiv energi; evighet.

Uppdaterad 28 april 2016

Foto: Rita Michelsson

Kontakt


Riina Heikkilä

Telefon: 08-455 42 24

E-post: Riina Heikkilä


Jean Hessel

Telefon: 08-455 42 22

E-post: Jean Hessel


Tommy Lyxell

Telefon: 08-455 42 16

E-post: Tommy Lyxell


Baki Hasan

Telefon: 08-442 42 14

E-post: Baki Hasan