• Huvudmeny

Finska, samiska och grönländska

Till språken i Norden hör också samiska och finska från den uraliska språkfamiljen och grönländska från den eskimåisk-aleutiska familjen.

Finska och samiska

Finsk-ugriska språk är en grupp språk inom den uraliska språkfamiljen som huvudsakligen talas i skogsbältet från floden Ob och västerut. Dit hör t.ex. samiska och östersjöfinska språk som finska och estniska. De finsk-ugriska språken är i allmänhet kasusrika.

Finska är det största av Finlands två officiella språk, och ett av Sveriges officiella minoritetsspråk. Det finns omkring fem miljoner finsktalande i Finland.

Samiska talas i de nordligaste delarna av Sverige, Norge och Finland samt på Kolahalvön i Ryssland. Det är egentligen inte ett språk utan flera olika, som också har olika dialekter. Sydsamiska dialekter är sydsamiska och umesamiska; centralsamiska dialekter är arjeplogssamiska (pitesamiska), lulesamiska och nordsamiska; östsamiska dialekter är enaresamiska, skoltsamiska, kildinsamiska och tersamiska. I Sverige är de tre största samespråken nordsamiska, lulesamiska och sydsamiska. Av de uppskattningsvis 60 000 samer som finns i hela området talar inte alla samiska. Man räknar med att ungefär 20 000 gör det, och de flesta talar nordsamiska.

Grönländska

Grönländska är ett eskimåisk-aleutiskt språk. Det talas av den grönländska urbefolkningen och är officiellt språk tillsammans med danska. Det är ett polysyntetiskt språk, vilket innebär att många element som i andra språk utgörs av självständiga ord "bakas in" i huvudorden, där de blir grammatiska morfem. Grönländska talas av omkring 40 000 personer och skrivs med det latinska alfabetet.

Uppdaterad 25 april 2014

Lästips

Nordens språk – med rötter och fötterlänk till annan webbplats, en bok om hur de nordiska språken är uppbyggda, om deras historiska utveckling och inbördes släktskapsförhållanden.