• Huvudmeny

Språkvårdsorgan i Norden

Det finns språknämnder i alla nordiska länder och organ för det nordiska språksamarbetet.

I varje nordiskt land finns ett officiellt språkvårdsorgan med en verksamhet som liknar Språkrådets. Besök dem via listan nedan och lär dig mer om våra grannspråk och om nordisk språkvård.

Språknämndernas nätverk

Nordiska språkrådet har sedan länge varit ett nätverk för de nordiska språkvårdsorganen. Sedan 2009 har Nordisk Sprogkoordination (NOSK) tagit över organiseringen av det nordiska språksamarbetet.

Nätverket samarbetar på flera områden, t.ex. språkpolitik, elektroniska ordböcker, terminologi och språkteknologi. Flera mindre och minst en större nordisk konferens hålls varje år i nätverkets regi.

Gå till samarbetsorganisationen Nordisk Sprogkoordinationlänk till annan webbplats.

Nordens språkråd

Nordens språkråd fungerar som ledningsgrupp för det nordiska språksamarbetet. Verksamheten syftar till att främja internordisk språkförståelse och språkbehärskning, stärka den nordiska språkgemenskapen och kunskapen om språken i Norden, främja en demokratisk språkpolitik och språksyn i Norden och stärka de nordiska språkens ställning i och utanför Norden.

Nordens språkråd kan ta egna initiativ och bevilja stöd till alla former av insatser som bidrar till att uppnå dessa mål. Nordens språkråd utgår i sin verksamhet från de politiska prioriteringar som uttrycks av Nordiska ministerrådets överordnade strategier och handlingsplaner.

Nordens språkråd har fyra huvuduppgifter:

  • Att fungera som sakkunnigt organ åt Nordiska ministerrådet när det gäller nordiska språkfrågor och nordisk språkpolitik.
  • Att fungera som ledningsgrupp för det tvärgående stödprogrammet Nordplus språk.
  • Att ansvara för samarbetet mellan de nordiska språknämnderna.
  • Att bedriva annan verksamhet som främjar målsättningen.

Läs mer om de nordiska språken och nordiskt språksamarbete på norden.orglänk till annan webbplats.

Föreningen Norden

Föreningen Norden sprider kunskap om språk, kultur, historia och samhällsliv i de nordiska länderna.

Gå till Föreningen Nordenlänk till annan webbplats.

Uppdaterad 09 januari 2019