• Huvudmeny

Svenskt teckenspråk

Det svenska teckenspråket är ett av många minoritetsspråk som utvecklas och talas i Sverige. I språklagen har det svenska teckenspråket en ställning motsvarande de nationella minoritetsspråken.

Svenskt teckenspråk.

Svenskt teckenspråk på Språkrådet

Språkrådet, en del av Institutet för språk och folkminnen, ansvarar för språkvård och språkpolitik i svenska, nationella minoritetsspråk och svenskt teckenspråk.

Språkvårdarna i svenskt teckenspråk:

 • Ger råd och stöd för alla som ska använda språket eller har frågor om språket.
 • Ger råd och stöd för alla om språkliga rättigheter.
 • Utarbetar teckenlistor inom olika samhällsområden.
 • Utreder och följer upp språkpolitiska frågor.
 • Arbetar med namnfrågor.
 • Arbetar med webbtillgänglighetsfrågor.


Aktuellt

 • Vi byter telefonnummer!

  31 januari 2017 Under tisdagen byter institutet telefonisystem och får samtidigt nya telefonnummer. Växeln når du på 0200-28 33 33.
 • Nominera till minoritetsspråkspriset

  11 januari 2017 Vilken person eller organisation vill du se som mottagare av 2017 års minoritetsspråkspris? Var med och nominera årets pristagare.
 • Ortnamn på teckenspråk

  12 juli 2016 Hur säger man Stockholm på teckenspråk och varför ser tecknet ut som det gör? Och hur har huvudstaden egentligen fått sitt svenska namn? Vi tittar närmare på några vanliga ortnamn.


Uppdaterad 09 februari 2017

Rådgivning

Teckenspråksrådgivningen
nås på:

Telefon: 0200-28 33 33 (växel)

E-post: teckensprak@
sprakochfolkminnen.se

Bildtelefon och texttelefon: sprakradet-teckensprak@t-meeting.se

Analog texttelefon: 040-6146483