• Huvudmeny

Svenskt teckenspråk

Det svenska teckenspråket är ett av många minoritetsspråk som utvecklas och talas i Sverige. I språklagen har det svenska teckenspråket en ställning motsvarande de nationella minoritetsspråken.

Svenskt teckenspråk.

Svenskt teckenspråk på Språkrådet

Språkrådet, en del av Institutet för språk och folkminnen, ansvarar för språkvård och språkpolitik i svenska, nationella minoritetsspråk och svenskt teckenspråk.

Språkvårdarna i svenskt teckenspråk:

 • Ger råd och stöd för alla som ska använda språket eller har frågor om språket.
 • Ger råd och stöd för alla om språkliga rättigheter.
 • Utarbetar teckenlistor inom olika samhällsområden.
 • Utreder och följer upp språkpolitiska frågor.
 • Arbetar med namnfrågor.
 • Arbetar med webbtillgänglighetsfrågor.


Aktuellt

 • Webbenkät om teckenspråkiga hörande barn

  17 april 2018 Vilka möjligheter har hörande barn till teckenspråkiga föräldrar att utveckla sina färdigheter i svenskt teckenspråk? Det vill Språkrådet ta reda på i en aktuell webbenkät.
 • Nyordskrönikan 2017

  27 december 2017 Orden i nyordslistan brukar säga mycket om vår samtid. Så, hur avspeglar orden från 2017 det globala samhället och det svenska? I nyordskrönikan sammanfattar språkvårdaren Ola Karl...
 • Vad menas med nyord?

  27 december 2017 Ett nyord är helt enkelt ett nytt ord i språket. Svenskan får nya ord hela tiden – en del glöms bort snabbt, andra kommer för att stanna.


Uppdaterad 14 mars 2018

Rådgivning

Teckenspråksrådgivningen
nås på:

Telefon: 0200-28 33 33 (växel)

E-post: teckensprak@
sprakochfolkminnen.se

Bildtelefon och texttelefon: sprakradet-teckensprak@t-meeting.se

Analog texttelefon: 040-6146483