• Huvudmeny

Svenskt teckenspråk

Det svenska teckenspråket är ett språk som uttrycks med kroppen och händerna och uppfattas med synen. Omkring 30 000 personer i Sverige talar det svenska teckenspråket.

Svenskt teckenspråk.

Teckenspråk på Språkrådet

Språkrådet ska samla in, bevara, vetenskapligt bearbeta och sprida material om svenskt teckenspråk. Vi ger råd i frågor om det svenska teckenspråket, utreder och följer upp språkpolitiska frågor och arbetar med dokumentation av svenskt teckenspråk.

Teckenspråksfilmer

Vi har teckenspråksfilmer för viss information. Filmerna finns utspridda på webbplatsen, men också samlade på en särskild filmsida.


Aktuellt

  • Nominera till minoritetsspråkspriset

    11 januari 2017 Vilken person eller organisation vill du se som mottagare av 2017 års minoritetsspråkspris? Var med och nominera årets pristagare.
  • Ortnamn på teckenspråk

    12 juli 2016 Hur säger man Stockholm på teckenspråk och varför ser tecknet ut som det gör? Och hur har huvudstaden egentligen fått sitt svenska namn? Vi tittar närmare på några vanliga ortnamn.
  • Dags att föreslå minoritetsspråkspristagare!

    5 januari 2016 Vilken person eller organisation vill du se som mottagare av 2016 års minoritetsspråkspris?


Uppdaterad 11 januari 2017

Kontakt

Teckenspråksrådgivningen
nås på:

Telefon: 08-442 42 16

E-post: teckensprak@
sprakochfolkminnen.se

Bildtelefon och texttelefon: sprakradet-teckensprak@t-meeting.se

Analog texttelefon: 040-6146483