• Huvudmeny

Nyord för dig i skolan

Läromedel i svenska för gymnasieelever

Detta är ett webbaserat läromedel som innehåller uppgifter och diskussionsfrågor med koppling till nyord och nyordslistan. Målgruppen är i första hand elever som studerar svenska på gymnasiet och läser någon av kurserna Svenska 1, 2 eller 3.

Uppdaterad 17 april 2019