• Huvudmeny

Nationella språkbanken

Nationella språkbanken är en e-infrastruktur som ska underlätta forskning baserad på språkliga data.

Nationella språkbanken är en forskningsinfrastruktur som finansieras gemensamt av Vetenskapsrådet och 10 universitet och myndigheter. Syftet är att utveckla en nationell e-infrastruktur för forskning baserad på språkliga data. Det handlar till exempel om forskning inom språkteknologi, språkvetenskap, digital humaniora och samhällsvetenskap, social robotik och artificiell intelligens.

Organisation

Nationella språkbanken består av tre avdelningar: Språkbanken Sam, Språkbanken Tal och Språkbanken Text. Utöver de tre avdelningarna är nätverket Swe-Clarinlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster knutet till infrastrukturen.

Avdelningar

Språkbanken Sam

Avdelningen Språkbanken Sam finns på Institutet för språk och folkminnen i Göteborg, Stockholm och Uppsala

Läs mer: Språkbanken Sam

Språkbanken Tal

Avdelningen Språkbanken Tal finns på Avdelningen Tal, musik och hörsellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm

Läs mer: Drar en lans för svenska språketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Forskningsnyheter på kth.se (28 mars 2018)

Språkbanken Text

Avdelningen Språkbanken Text finns på Språkbanken vid Göteborgs universitet.

Läs mer: Språkbanken blir nationelllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, spraakbanken.gu.se (20 februari, 2018)

Uppdaterad 14 november 2018

Deltagande institutioner

Göteborgs universitet: Centrum för digital humanioralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Språkbankenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Svensk nationell datatjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Institutet för språk och folkminnen

Kungliga biblioteketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kungliga Tekniska högskolan: Avdelningen för Tal, musik och hörsellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Linköpings universitet: Institutionen för datavetenskaplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lunds universitet: Humanistlaboratorietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Riksarkivetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stockholms universitet: Institutionen för lingvistiklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Umeå universitet: Humlablänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppsala universitet: Datorlingvistikgruppenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster