• Huvudmeny

Kartor

Vid Institutet för språk och folkminnen pågår arbetet med en rad olika digitala kartor med det övergripande syftet att förmedla kunskap och material om dialekter och folkminnen. Nedan återfinns en länk till Sägenkartan, under 2018 kommer även en dialektkarta liksom en karta över traditionell matkultur i Sverige.

Uppdaterad 04 september 2017