• Huvudmeny

Fredrik Skott

Forskningsarkivarie, folkminnen

Institutet för språk och folkminnen
Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg
Vallgatan 22
411 16 Göteborg

Arbetar med

Publikationer i urval

Uppdaterad 31 januari 2017

Kontakt


Fredrik Skott

Telefon: 073-558 60 84

E-post: Fredrik Skott