• Huvudmeny

Om Språkrådet

Språkrådet är vår avdelning för språkvård. Språkrådet ansvarar för språkvården i Sverige och är Sveriges officiella organ för språkvård och språkpolitik. Vi arbetar med svenska, finska, jiddisch, meänkieli, romska och svenskt teckenspråk, men har också till uppgift att följa andra språk i Sverige.

En av Språkrådets viktigaste uppgifter är att vara ett stöd för dem som ska använda eller har frågor om svenska, finska, jiddisch, meänkieli, romska och svenskt teckenspråk. Rådgivningen är kostnadsfri. Mot ersättning kan vi delta med föredrag på studiedagar eller konferenser.

Böcker och tidskrifter

Som ett led i arbetet att lämna råd och stöd ger Språkrådet ut  skrifter, bland annat ordböcker, ordlistor, regelsamlingar, handböcker och andra böcker om språk. Språkrådet ger också ut två tidskrifter:

  • Klarspråk: Bulletin från Språkrådet är ett fyrsidigt blad som kommer ut fyra gånger om året och informerar om nyheter inom klarspråksarbetet.
  • Kieliviesti är en tidskrift som kommer ut med fyra 28-sidiga nummer om året. Den är på finska och innehåller nyheter och artiklar om finska språket i Sverige. Den innehåller också en avdelning om meänkieli.

Myndighetsspråk

Språkrådet samordnar arbetet för ett enkelt och begripligt myndighetsspråk, så kallat klarspråk. Vi svarar på frågor, utarbetar hjälpmedel och anordnar seminarier.

Språkteknologi

Språkteknologi är en vetenskapsgren som sysslar med språk och teknik, till exempel maskinöversättning, språkkontroll, konstgjort tal och informationssökning. Språkrådet arbetar med att främja språkteknologin i Sverige och följa utvecklingen på området. Vi ansvarar också för webbplatsen Språkteknologi.selänk till annan webbplats.

Språkrådets historia

Språkrådet inrättades 2006 som ett resultat av en sammanslagning av Svenska språknämnden, Sverigefinska språknämnden och Klarspråksgruppen i Regeringskansliet. Dessutom flyttades arbetet med lexikon för minoritetsspråk (Lexin) hit, och verksamhet för romska och det svenska teckenspråket infördes. Den nya organisationen bildade en ny avdelning med namnet Språkrådet i den omorganiserade myndigheten Institutet för språk och folkminnen. Läs mer om myndighetens historia.

Ställ frågor till oss

Har du språkfrågor så rekommenderar vi i första hand att du söker i Frågelådan. Du kan också få hjälp via e-post och telefon.

Till språkrådgivningen.

Uppdaterad 08 november 2018