• Huvudmeny

26 februari 2013

Sydslesvig – en förebild för tvåspråkighet

Sydslesvig i norra Tyskland visar att tvåspråkighet faktiskt kan fungera. Regionen ger starkt stöd för sin dansktalande minoritet.

I norra Tyskland, intill gränsen till Danmark, ligger regionen Sydslesvig. Det speciella är att det där bor ett stort antal dansktalande som har egna institutioner och skolor och ett rikt kulturliv. Regionen har blivit något av ett föredöme för gräns- och språkpolitiska frågor.

Områdets tillhörighet har under århundraden varit omtvistad, från att ha varit danskt territorium till att efter det dansk-tyska kriget (1866) bli en del av Preussen. 1920 drogs gränsen mellan Tyskland och Danmark och området blev till slut tyskt. Många av de danskar som då bodde där valde att bo kvar och i dag uppgår den danska minoriteten till ca 50 000 invånare.

I december sammanträdde ledningen för Nordiska rådet i staden Flensburg och berömde regionens arbete för flerspråkighet och minoritetspolitik. Det talas nämligen flera språk i regionen: tyska, danska och frisiska. Dessutom  sitter det i det lokala parlamentet inte bara tyskar utan också folkvalda danska ledamöter.

Nordiska rådets president, Kimmo Sasi, berömmer kulturutbytet i Sydslesvig men menar att det även är viktigt att främja den tyska kulturen i Norden. ”Att ha tillgång till två språk och två kulturer gör att man förstår omvärlden bättre”, säger han i en artikel om Sydslesvig på norden.orglänk till annan webbplats.

Läs mer om Sydslesvig på sydslesvig.delänk till annan webbplats (på danska).


Uppdaterad 13 februari 2014