• Huvudmeny

Minoritetsspråk

I Sverige talas och skrivs uppemot 200 olika språk, till exempel kurdiska, engelska, sydsamiska, wolof, arabiska, spanska och persiska. Sverige har dessutom fem nationella minoritetsspråk: finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska. Det svenska teckenspråket hör inte till de fem minoritetsspråken, men det uppfyller flera viktiga kriterier. Det är därför motiverat att se teckenspråket som ett sjätte minoritetsspråk. 

Aktuellt

  • Anmäl dig till språkvårdsseminarium i romska!

    26 augusti 2019 Språkrådets språkvårdsseminarium i romska arrangeras den 23–24 september. Anmäl dig senast den 13 september!
  • Tio år med språklagen

    1 juli 2019 Den 1 juli 2019 uppmärksammar vi att det är exakt tio år sedan språklagen trädde i kraft. Syftet med lagen är framför allt att förtydliga svenskans och andra språks ställning i det svenska samhället.
  • Isof ska ta fram handlingsprogram för minoritetsspråken

    27 juni 2019 Institutet för språk och folkminnen (Isof) får i uppdrag att utarbeta förslag till handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken. Det beslutade regeringen torsdagen den 27 juni.

Kontakt

Telefonnummer och telefontider för frågor om minoritetsspråk

Till rådgivning för minoritetsspråk

Facebook

Uppdaterad 29 april 2019