• Huvudmeny

Beviljade bidrag 2019

Institutet har fördelat 3,5 miljoner kronor till 46 olika projekt som ska stödja de nationella minoritetsspråken.

Följande projekt har beviljats projektmedel för 2019:

RiÖ vi kan och vi vill
Mesom rom – romska språket i vardagen

Lundin Suomi-seura – Finska föreningen i Lund
Suomenkielinen satutunti – Finskspråkig sagostund

Gaaltije - sydsamiskt kulturcentrum
Luste tjaeledh, Skrivartävling

Arvidsjaurs sameförening
Umesamiskt språkbevarande

Judiska föreningen i Borås
Jiddisch mit fargenign, revitalisera mera

Judiska församlingen i Stockholm
Yung!

Kaiku, föreningen för sverigefinsk kultur
Workshops i prototyplab & makerspace

Kaiku, föreningen för sverigefinsk kultur
Karaokekvällar för barn och vuxna

Kaiku, föreningen för sverigefinsk kultur
Bakkurser för barn med vuxna

Borås Finska Förening
Barn Tema

Malmö Romska Idécenter
Revitalisering av det romska språket i teori och genom praktisk användning

Malmö Ungdomscentral
Romska ungdomar i fokus 2019 – Språkfrämjandet genom digitala verktyg

Hofors Finska Förening
Barn, vår framtid

Sverigefinska kulturens vänner
Skrivarstugor på finska för sverigefinska elever

Sverigefinska kulturens vänner
Återkommande skrivartävling på finska för sverigefinska barn och ungdomar

Vår kulturvagga
Mångsidig verksamhet på meänkieli och finska för olika åldrar

Vår kulturvagga
Språkläger nr 6 på meänkieli och finska.

Vår kulturvagga
Papukaija opettaa År 3

Skutsksärin Suomi-Seura
Kielikylpyä lapsille

STR-T, Tornedalingar i Pajala kommun
Kielipesä/Språkbad

Unga RIMON
Stödjande av Kaleromsk revitalisering

Lule-Boden Sameförening
Temabaserade språkträffar

Föreningen Paideia Folkhögskola
Yiddisch folksbildung

Judiska Kulturföreningen 1945 i Malmö
Mameloshn - Jiddisch, ett språk som lever

Samiska föräldranätverket
Genom rörelse lär du dig samiska 2

Finska Skrivarföreningen i Södra Sverige
Skrivarkurs 3 på finska i Malmö

Etelä Norrlannin Piiri
Suomenkieli kunniaan

Sveriges romerförbund
Kaale ett utdöende språk

Kraapohke Saemien Siebre
Leekedimmie

Finska föreningen Jukola kerho
Barnens finska sagomålarklubb

Äänet
Äänets hemsida

Gällivare Finska klubben
Barnverksamhet

Meänsuomi förening, Byfinska föreningen
Ord- och kulturdatabas för meänkieli, finska, svenska nordfinska dialekter

Sverigefinska Riksförbundet
Två språk är mer än ett (år 3)

Kulturföreningen Lava
Aurinkofesti 2019

Jåhkågasska tjiellde
Revitalisering av lulesamiska i Jåhkågasska tjiellde

Jamo Jamo Arts Umeå
Dansa på finska

Álgguogåhtie - umesamer i samverkan
Vårat ursprung, umesamiskt språkbad

Sameföreningen i Stockholm
Sydsamisk språkcirkel i Stockholm med lärarstöd

Kiruna Sameförening
Sámegiela sámi mánáide

Finska Föreningen i Stockholm
Kieliretki – Språkresan

Trajosko Drom
Berätta för mig Pen mange!

Sverigefinska ungdomsförbundet
Språkpaketet 2.0

Sverigefinska ungdomsförbundet
Tillsammans tar vi tillbaka språket!

Kangos Kultur- & Ekologiskola
Vardagsrummet, Pirti

Teatteri Sydänkäpy
Andu Räppäri

Uppdaterad 23 april 2019

Läs mer

Projekt som beviljats bidrag tidigare år: