• Huvudmeny

Januariavtalet eller januariavtalet?

Skrivs avtal, fördrag, överenskommelser, kontrakt, traktat, förordningar, konventioner och liknande med stor eller liten bokstav?

Benämningar för överenskommelser av olika slag har i regel en beskrivande karaktär och skrivs därför med liten begynnelsebokstav: januariavtalet, decemberöverenskommelsen, barnkonventionen, återförsäkringstraktaten, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

I undantagsfall kan de få namnkaraktär och skrivas med stor bokstav, till exempel om de inleder en dokumenttitel eller fungerar som projektnamn: ”Förhandla eller dö – Decemberöverenskommelsen och svensk demokrati i förändring” av Ulf Bjereld, Karin Eriksson och Jonas Hinnfors (Atlas 2016).

Även beteckningar som inleds med ett egennamn skrivs förstås med stor bokstav: Genèvekonventionen, Spetsbergstraktaten, Münchenöverenskommelsen, Lissabonfördraget.

Undvik att använda förkortningar för sådana beteckningar, även om det ibland förekommer i bruket. Använd alltså hellre januariavtalet och decemberöverenskommelsen än förkortningar som JA och .

Källa: Ovanstående text är en ny post i vår språktjänst Frågelådanlänk till annan webbplats.

Uppdaterad 13 maj 2019