• Huvudmeny

Språken i Norden

Till de inhemska språken i Norden räknas bland annat svenska, norska, danska, färöiska, isländska, samiska, finska och grönländska.

De inhemska språken i Norden tillhör tre olika obesläktade språkfamiljer:

  • den germanska språkfamiljen med danska, färöiska, isländska, norska och svenska
  • den uraliska med finska, samiska, meänkieli och kvänska
  • den eskimåiska med grönländska.

Finska talas förutom i Finland även av en minoritet i Sverige, och svenska talas förutom i Sverige även av en minoritet i Finland. Samiska talas i områden i norra Norge, Sverige, Finland och Ryssland.

Det är här viktigt att skilja mellan nordiska språk – som är en gemensam beteckning för den nordgermanska undergruppen i den indoeuropeiska familjen: danska, svenska, norska, färöiska och isländska – och språk i Norden, som också omfattar språk både från den uraliska språkfamiljen: samiska, finska, meänkieli och kvänska – och från den eskimåisk-aleutiska familjen: grönländska.

Utöver dessa språk talas även andra nationella minoritetsspråk, det vill säga språk som talats i ett land i minst tre generationer och därför omfattas av särskilda rättigheter enligt Europarådets minoritetsspråkskonvention. I Sverige gäller det jiddisch och romska. Ett särskilt skydd liknande det för de nationella minoritetsspråken åtnjuter även de olika nordiska teckenspråken.

I Norden talas också en lång rad andra minoritetsspråk, som arabiska, spanska och kurdiska. Läs mer på våra sidor om minoritetsspråk.

Uppdaterad 28 augusti 2018

Läs mer

Lärplattformen Norden i skolanlänk till annan webbplats är en undervisningsportal med syfte att öka grannspråksförståelsen i Sverige, Norge och Danmark.

Snacka skandinaviska

”Snacka skandinaviska”länk till annan webbplats (Prodicta 2012) presenterar våra grannspråk och ger praktiska tips på hur vi kan kommunicera med danskar och norrmän privat och på jobbet.