• Huvudmeny

Levande traditioner – immateriella kulturarv

Att bevara det ogripbara.

Närbild handarbete.

Oavsett varifrån i världen vi kommer och hur gamla vi är finns det mycket som vi delar i form av – hantverk, ritualer, traditioner, danser, sånger och berättelser. Det kan röra sig om hur vi tar vara på naturens resurser, firar våra högtider, umgås med varandra, den musik vi spelar, ja, allt det som kan föra människor samman och som kan kallas för det immateriella kulturarvet.

Sverige undertecknade år 2011 Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet. Sedan dess har Institutet för språk och folkminnen arbetat med att utveckla konventionsarbetet i Sverige och påbörjat en nationell förteckning över immateriella kulturarv.

I förteckningen finns exempel på immateriella kulturarv i Sverige och där kan alla som vill lämna förslag på en levande tradition som de tycker ska finnas med på förteckningen.

Aktuellt om Unescos konvention om det immateriella kulturarvet

 • Insatser för det romska språket och kulturarvet

  22 juni 2016 Institutet har fått i uppdrag av regeringen att genomföra insatser för att bevara och synliggöra det romska språket och kulturarvet.
 • Möte om levande traditioner

  31 maj 2016 Den här veckan har generalförsamlingen för Unescos konvention om det immateriella kulturarvet möte i Paris. Från institutet deltar Annika Nordström och Annika Sjöberg.
 • Berätta om dina fikastunder!

  19 april 2016 Finfika på konditori eller kokkaffe i skogen? Nu samlar vi in minnen, tankar och berättelser om fika.
 • Kulturarv tema på musikgala

  22 februari 2016 Under Folk & världsmusikgalan i Västerås hålls i år ett heldagsseminarium om immateriellt kulturarv, levande traditioner, mångfald och demokrati.
Uppdaterad 19 februari 2016
FN-flagga.


In other languages