• Huvudmeny

Nyord

Många nyord har sitt ursprung i stora världshändelser och i nya samhällsfenomen, inte minst i ny teknik. En del ord bildar vi direkt i svenskan, andra importerar vi från andra språk.

mobiltelefon

Mobilzombie, selfiepinne och sms-anställning – många av våra nya ord har med mobilen att göra.

Språkrådet registrerar nya ord och fraser i svenskan, liksom nya användningar och betydelser av befintliga uttryck. Vår uppgift är att upplysa om nya ord i språket.

Obs! Språkrådet godkänner inte ord, eller för in nya ord; det kan bara språkbrukarna själva göra genom att använda dem.

Nyordslista för 2015

Listor över de nya uttrycken publiceras en gång om året i tidskriften Språktidningen och här på webbplatsen.

Nyordsböcker

Vi har också givit ut tre nyordsböcker:

  • ”Nyord i svenskan – blogg, fulbryt, pimpa, rondellhund och andra nytillskott från A till Ö” (2015)
  • ”Nyordsboken. Med 2 000 nya ord in i 2000-talet” (2000)
  • ”Nya ord i svenskan från 40-tal till 80-tal” (1986)

Hur samlar vi in nya ord?

Insamlingen av nyord sker främst genom läsning av dagstidningar, men belägg samlas även från till exempel tv och radio. Vi får också tips från allmänheten.

Skicka gärna in nyord du stött på – eller ord du själv hittat på – till nyord@sprakochfolkminnen.se. Skriv en förklaring av ordet, ditt namn och eventuell källa.

Uppdaterad 28 januari 2016

Inskickade nyord

Skicka in nyord

Skicka in nyord du stött på – eller ord du själv hittat på – till

nyord@sprakochfolkminnen.se

Skriv en förklaring av ordet, ditt namn och eventuell källa.