• Huvudmeny

Länk- och lästips

Här nedan följer länk- och litteraturtips för den som vill finna nordiska ordböcker eller läsa mer om nordiska språk.

Nordisk språkförståelse

Lärplattformen Norden i skolanlänk till annan webbplats är en undervisningsportal med syfte att öka grannspråksförståelsen i Sverige, Norge och Danmark.

Skandinavisk kampanjlänk till annan webbplats för bättre grannspråksförståelse.

Skolverkets skandinaviska kampanjwebblänk till annan webbplats för bättre grannspråksförståelse.

Nordspråklänk till annan webbplats är en organisation och en webbresurs som ger information om Norden och de nordiska språken, tänkt att kunna användas i skolundervisningen.

Snacka skandinaviskalänk till annan webbplats (2012). Presentation av grannspråken och praktiska tips för kommunikation med danskar och norrmän.

Att förstå varandra i Nordenlänk till annan webbplats (2009). Språkråd till nordbor i nordiskt samarbete.

Nordisk sprogkoordinationlänk till annan webbplats samlar diverse språkresurser och informationsmaterial.

Nordisk möteordlistalänk till annan webbplats för danska, finska, færöiska, grönländska, isländska, norska, samiska, svenska.

Catharina Grünbaum: Nordisk språkforståelselänk till annan webbplats – att ha och mista (pdf). Rapport över fyra konferenser om nordisk språkförståelse.

Ulla Börestam Uhlmann: Språkmöten och mötesspråk i Norden. Rapport från en undersökning av kommunikationen på nordiska möten (1991).

Ulla Börestam Uhlmann: Skandinaver samtalar (1994). Denna bok är en avhandling om den nordiska språkförståelsen i en samtalssituation.

Ulla Börestam Uhlmann: "Utblick för inblick – några aspekter på grannspråkskommunikation i teori och praktik", i Nordisk Tidskrift 3/1997, s. 239.

Övrig litteratur

Nordens språk – med rötter och fötterlänk till annan webbplats, en bok om hur de nordiska språken är uppbyggda, om deras historiska utveckling och inbördes släktskapsförhållanden

Nordiska – våra språk förr och nu (Studentlitteratur 2006). Boken ger en samlad framställning av de nordiska språkens utveckling: vad som förenar dem, inte minst språkhistoriskt, och vad som skiljer dem i grammatik, ljudsystem etc. Här beskrivs också de politiska och sociala faktorer som påverkat språkens utveckling.

Språk i Nordenlänk till annan webbplats – årsskrift för språknämnderna i Norden

Nordiske språkhaldningarlänk till annan webbplats, ei meiningsmåling (2006). 248 s. Delrapport från projektet Moderne importord i språka i Norden (välj titel under sök).

Engelska språket som hot och tillgång i Nordenlänk till annan webbplats. TemaNord 2002:561.

Helge Sandøy och Jan-Ola Östman (red.), "Det främmande" i nordisk språkpolitiklänk till annan webbplats. Om normering av utländska ord. 275 s. Novus 2004 (välj titel under sök).

Lars S. Vikør, The Nordic Languages – Their Status and Interrelations. Novus Press 1992, 1995, 2001.

Kurt Braunmüller och Jógvan í Lon Jacobsen (red.), Moderne lingvistiske teorier og færøsk. Novus Forlag 2001.

Henning Bergenholtz och Sven-Göran Malmgren (red.), LexicoNordicalänk till annan webbplats 11-2004länk till annan webbplats (Word). Tema: Bilingval leksikografi i Norden.

Nordens språklänk till annan webbplats 1997. I denna bok finns en utförlig litteraturlista.

Kurt Braunmüller (1991), Die skandinavischen Sprachen im Überblick.

Dags att bekanta sig med finskan.
Denna broschyr är utgiven av Finlands ambassad i Stockholm, Finlandsinstitutet, Hanaholmen och Nordens institut i Finland. Broschyren kan beställas från Finlandsinstitutet, Box 1355, SE-111 83 Stockholm, e-post info@finlandskulturinst.se.

Språkpolitiska länkar

Nordisk deklaration om språkpolitiklänk till annan webbplats (2007) Läs som pdflänk till annan webbplats.

Mål og meininglänk till annan webbplats (St.meld. 35), norsk språkutredning (2008)

Sprog til tidenlänk till annan webbplats, dansk språkutredning (2008)
Språkpolitiskt program för finlandssvenska: Tänk om ...länk till annan webbplats (2003)

Språkpolitiskt program för teckenspråken i Finlandlänk till annan webbplats (2010)

Regeringens proposition Bästa språket - en samlad svensk språkpolitiklänk till annan webbplats (2005/06:2)

Uppdaterad 25 april 2014